head.gif
EXNET s.r.o.
Chodská 1032/27
120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 28365194
DIČ: CZ28365194

Technologie

V čem vývíjíme aplikace

Java J2EE, EJB3

Java 2 Enterprise Edition představuje spolu s programovacím jazykem Java v současné době jednu z nejpropracovanějších a nejpoužívanějších platforem pro realizaci náročných aplikací s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost v heterogenním prostředí. Na jedné straně zahrnuje běhové prostředí, použitelné prakticky bez ohledu na cílovou platformu, což dovoluje nasadit klientskou část aplikací na široké škále počítačů i mobilních zařízení, na druhé straně bohatství komponent a robustní architektura zajišťuje serverovou implementaci bez kompromisů. J2EE je zároveň technologií, jež se těší výborné podpoře ze strany řady klíčových dodavatelů IT řešení. Další informace o této technologii je možné získat na serverujava.net.
Java Platform, Enterprise Edition (neboli Java EE, dříve označovaná jako Java 2 Enterprise Edition nebo J2EE) je součást platformy Java určená pro vývoj a provoz podnikových aplikací a informačních systémů. Základem pro platformu Java EE je platforma Java SE, nad ní jsou definovány součásti tvořící Java EE.

Hibernate

Hibernate je nástroj poskytující objektově relační mapování (ORM) pro javové prostředí. ORM značí techniku mapování dat reprezentovaných javovými třídami na relační struktury reprezentované databázovými tabulkami. Hibernate se však neomezuje pouze na tuto funkci, ale také umožňuje získávání databázových dat na základě vlastního plně objektově orientovaného jazyka nazvaného Hibernate Query Language (HQL), který je syntakticky velmi podobný známému SQL.

Spring framework

Spring je open-source J2EE aplikační framework šířený pod licencí Apache 2.0. Mezi open-source softwarem však zaujímá poněkud výstřední postavení – zrodil se totiž z knížky. V roce 2002 vydal Rod Johnson knihu Expert One-on-One J2EE Design and Development, v níž nejen že popsal své zkušenosti s problémy při tradičním J2EE vývoji, ale také uveřejnil 30 tisíc řádek zdrojového textu frameworku Interface21, jehož se na začátku dalšího roku chopila početná komunita vývojářů v čele s Rodem Johnsonem a Juergenem Hoellerem.
Spring se dočkal vydání verze 1.0 v prvním čtvrtletí roku 2004, ale ještě předtím se stal velmi oblíbeným a široce rozšířeným nástrojem. Dnes jde o jeden z nejpoužívanějších produktů na J2EE trhu.
Inversion of Control/Dependency Injection (IoC/DI) je technika, se kterou je Spring identifikován nejčastěji.

JSF, JSF2, Richfaces, Facelets

JavaServer Faces (zkratka JSF) technologie byla vyvinuta společností Sun Microsystems, Inc. Je součástí Java 5 Enterprise Edition. Hlavní myšlenkou je možnost čištějšího vývoje profesionálních Web aplikací. Vývojáři definují uživatelský interface pomocí speciálních XML tagů, kterým jsou předávána data k zobrazení / editaci ze standardních Java beanů. Takto je rozdělena Web aplikace čistě na uživatelské rozhraní (GUI) a aplikační logiku (business logic).
JBoss Seam Framework pro JSF, Ajax, and EJB 3.0/Java EE 5.0 aplikace.
Framework Jakarta Struts je jedním z nejpopulárnějších prezentačních rámců pro vytváření webových aplikací založených na Java Servlet a JSP. Podporuje architekturu založenou na návrhovém vzoru MVC, kterému se běžně říká Model 2.

Aplikační servery Wildfly/JBoss, IBM WebSphere1), Oracle Weblogic1)

V roli aplikačního serveru je preferován open source project jboss. Jedná se o velmi kvalitní a propracovaný aplikační server pod záštitou Red Hat. Více informací se lze dozvedět přímo na strankách projektuhttp://www.wildfly.org/.

1) Pro tyto aplikační servery jsme schopni napsat a odladit Vaši aplikaci, nejsme však schopni Vám ji hostovat.

Databáze Oracle, PostgreSQL, MySQL

Oracle Database 11g poskytuje všechny mechanismy a nástroje nutné pro efektivní správu dat aplikací provozovaných v malých podnicích nebo na úrovni jednotlivých oddělení a pracovních skupin velkých podniků. Je určena pro nasazení na samostatné servery s kapacitou maximálně dvou procesorových jader. Stejně jako ostatní edice může být i Standard Edition One použita nejen pro provoz běžných transakčních aplikací, ale i aplikací pracujících s daty ve formě dokumentů, XML souborů, s workflow procesy, nebo třeba geografickými či geopolohovými daty. Díky základní sadě mechanismů automatizované správy, nástroji Enterprise Manager, nebo třeba serverem řízenému zálohování a obnově dat, lze zajistit jednoduchou a efektivní správu databázového systému.
PostgreSQL je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou více než patnáct let aktivního vývoje a má vynikající pověst pro svou spolehlivost a bezpečnost. Běží na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows. Stoprocentně splňuje podmínky ACID, plně podporuje cizí klíče, operace JOIN, pohledy, spouště a uložené procedury. Obsahuje většinu SQL92 a SQL99 datových typů, např. INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP.
MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Jeho hlavními autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za úspěšného průkopníka dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí.
MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními.
Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní software webového serveru.